Päring ebaõnnestus
Palun kontrollige võrguühendust ja jätkamiseks laadige leht uuesti.
Sessioon hakkab aeguma

Sessioon aegub sekundi pärast. Aktiivsena püsimiseks liiguta kursorit.

KKK


Mida pean teadma teekasutustasu arvega tasumisest?

Kui Te olete teekasutustasu tasumise viisiks valinud “Tasun arvega”, siis

 • Avalikust veebist ostetud arvega teekasutustasu puhul:
  • Eesti registris olevate sõidukite puhul tekib teekasutustasu nõue e-MTAs sõiduki omaniku või vastutava kasutaja arvestusse ja arve taotluses märgitud e-posti aadressile.
  • Välisriigi registris olevate sõidukite puhul saadetakse arve ainult e-posti aadressile.
 • Iseteenindusest ostetud arvega teekasutustasu puhul:
  • Eesti registris olevate sõidukite puhul tekib teekasutustasu nõue e-MTAs sõiduki isikule, kelle rolli alt on arve tellitud.
  • Eraisiku rolli alt luuakse arve e-MTA-sse eraisiku nimele.
  • Ettevõtte rolli alt luuakse arve e-MTA-sse ettevõtte nimele.


Kui olen teekasutustasu eest juba maksnud, kas saan hiljem andmeid parandada?

Esitatud andmete õigsust palume kindlasti kontrollida enne tellimuse kinnitamist. Kui avastate vea pärast kinnitamist, ei saa andmeid enam parandada.


Mida pean tegema kui eksisin mõne andmega teekasutustasu tasudes?

Kui sisestasite vale sõiduki registreerimismärgi või vale riigi, peate tegema uue tasumise õige informatsiooniga. Kui sisestasite vale perioodi, peate tasuma puuduva perioodi eest eraldi. Kui sisestasite vale täismassi, heitgaasiklassi, telgede arvu kombinatsiooni ja selle tulemusena on teekasutustasu maksumus sama suur või suurem kui õigete andmete korral (vastavalt tariifidele), ei pea te tasu uuesti tasuma. Teistel juhtudel peate tasu uuesti tasuma.


Kust ma näen, kas minu sõiduki eest on teekasutustasu tasutud?

Tasumisi saate vaadata lehelt „Kontrolli“, sisestades sõiduki registreerimismärgi ja riigi, kus sõiduk on registreeritud.


Kuidas peaksin sisestama oma sõiduki registreerimismärgi?

Sõiduki registreerimismärk sisestage selliselt, nagu see on kirjas registreerimistunnistusel. Spetsiaalseid tähti ei ole võimalik sisestada. Need asendage järgmiselt: Ö või Ø O-ga ja Ä või Å A-ga jne.


Milline on minu sõiduki heitgaasiklass?

Sõiduki heitgaasiklassi leiate sõiduki dokumentidest. Kui te ei tea oma sõiduki heitgaasiklassi, peate valima klassi „Euro 0“.


Kas teekasutustasu saab üle kanda teisele sõidukile?

Ei, tasutud teekasutustasu ei saa üle kanda teisele sõidukile.


Teatise printimisel tekkis viga. Kuidas saan teatise uuesti printida?

Kui olete sulgenud makse kinnitamise lehekülje, ei ole teatist võimalik enam trükkida või salvestada.


Kas ma saan tasumise kohta elektroonselt informatsiooni e-postiga või alla laadides?

Pärast tasumist näete lehekülge, millelt on võimalik välja trükkida teatis. Kui sisestasite tellimuse kinnitamise lehel e-posti aadressi, saadetakse makse õnnestumisel teatis ka teie e-posti aadressile.


Kui kaugele tulevikku saan teekasutustasu tasuda?

Tasu saab ette maksta kogu jooksva aasta jooksul kehtivusajaga kuni 1 aasta.


Milline on tasu kehtivusaeg?

Tasu saab osta maksimaalselt 365 päevaks.


Kas tasumise kinnitus peab autos kaasas olema?

Ei, väljatrükk on informatiivne ja ei pea olema sõidukis kaasas.


Kust ma leian informatsiooni tagastamise kohta?

Tagastamise kohta leiate informatsiooni rubriigist „Info“.


Kas saan tühistada oma makstud tasu internetis?

Ei, selle tühistamine ei ole internetis võimalik. Tasu tagastamiseks või tühistamiseks tuleb esitada Transpordiametile kirjalik taotlus.


Kui kaua võtab aega mu tagastamise taotluse läbivaatamine?

Tagastamise taotluse läbivaatamiseks kulub kuni 30 päeva.


Ma kaotasin tasumise kinnituse. Kas saan uue?

Ei, uut kinnitust ei ole võimalik saada. Tasumine on kehtiv ka ilma väljatrükita paberil.


Kui kaua enne sõidu alustamist pean tasu ette maksma?

Kui olete makse teinud kohese algusajaga, võite kasutada teed kohe pärast makse edukat tasumist. Kui makse on edukalt sooritatud, ei kulu täiendavat aega menetlemisele.


Kes võib veoki eest maksta teekasutustasu?

Põhimõtteliselt võib seda teha igaüks. Oluline on, et tasu oleks makstud enne reisi alustamist ja soetamise ajal sisestatakse õiged andmed.


Mis juhtub, kui sõidan teel teekasutustasu maksmata?

Tasu mittemaksmisel on järelevalvel õigus teha trahv nii veoauto juhile kui ka omanikule. Lisaks on järelevalvel õigus kõrvaldada juht veoauto juhtimiselt. Juhil ei lubata enne sõitu jätkata, kui veoauto eest on teekasutustasu tasutud.