Päring ebaõnnestus
Palun kontrollige võrguühendust ja jätkamiseks laadige leht uuesti.
Sessioon hakkab aeguma

Sessioon aegub sekundi pärast. Aktiivsena püsimiseks liiguta kursorit.

Sõiduki ja haagise täismasside summa

Kiirvalikud (päevades)

Summa kokku: 13 €

Info

Vaadake siit videot, kuidas makset tasuda.

Palun sisestage teekasutustasu tasumiseks vajalikud andmed.


Registreerimismärk

Sisestage veoauto registreerimismärk selliselt nagu see on sõiduki registreerimistunnistusel. Sisestada ei ole võimalik spetsiaalseid tähemärke. Palun asendage sellised tähed Ö või Ø O-ga, tähed Ä või Å A-ga jne. Sisestada ei ole võimalik tühikuid, sidekriipse ega spetsiaalseid tähemärke. Sõiduki registreerimismärk tuleb sisestada ladina tähestiku järgi, nt vene sõidukitel koos regiooni kahekohalise tähisega.


Täismass

Sisestage veoauto ja selle haagise täismasside summa. Näide:

  1. Kasutades veoautot ja haagist, on täismass veoauto ja haagise täismasside summa.
  2. Kasutades ainult veoautot, on täismassiks veoauto täismass.


Heitgaasiklass

Teekasutustasu arvutamisel lähtutakse liiklusregistri andmetest. Kui liiklusregistris puuduvad andmed, siis lähtutakse teekasutustasu määra arvutamisel teekasutustasu tasuja esitatud andmetest. Sellisel juhul peab juht teel tõendama teekasutustasu määra aluseks olevaid andmeid registreerimistunnistusega või valmistaja, tema ametliku esindaja või sissetooja väljastatud andmetega.

  • Kui veoauto heitgaasiklassi ei ole võimalik kindlaks teha, arvestatakse teekasutustasu vastavalt veoauto heitgaasiklassile EURO 0.

  • Heiteta raskeveokitele kehtestatakse uued teekasutustariifid 1. jaanuaril 2026.

    Heiteta raskeveok – sisepõlemismootorita raskeveok või sellise sisepõlemismootoriga raskeveok, mis paiskab õhku vähem kui 1 g CO2/kWh, mis on kindlaks tehtud kooskõlas määruse (EÜ) nr 595/2009 ja selle rakendusmeetmetega või Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 715/2007 (16) ja selle rakendusmeetmetega.


Telgede arv

Telgede arv arvestatakse vastavalt veoauto ja selle haagise telgede arvu summana.

Näide:

  • Kui veoautol ilma haagiseta on kolm telge, siis telgede arv tasumisel tuleb valida "kuni 3"
  • Kui veoautol ilma haagiseta on neli või enam telge, siis telgede arv tasumisel tuleb valida "4 ja rohkem"
  • Kui veoautol on kaks telge ja haagisel üks telg, siis telgede arv tasumisel tuleb valida "kuni 3"
  • Kui veoautol on kaks telge ja haagisel on telgede arv kaks või enam, siis telgede arv tasumisel tuleb valida "4 ja rohkem"

Sõiduk
Info
Kas olete kindel, et soovite pileti lisada ostukorvi?
Leitud ebakõla
Ostukorvi on vahepeal muudetud. Jätkamiseks lae leht uuesti!
Kinnitus
Olete kindel, et soovite tellimusest loobuda?
Kas olete kindel, et soovite kõik kirjed ostukorvist eemaldada?
Olete kindel, et soovite kirje ostukorvist eemaldada?