Päring ebaõnnestus
Palun kontrollige võrguühendust ja jätkamiseks laadige leht uuesti.
Sessioon hakkab aeguma

Sessioon aegub sekundi pärast. Aktiivsena püsimiseks liiguta kursorit.

Sõiduki ja haagise täismasside summa

Kiirvalikud (päevades)

Summa kokku: 9 €

Info

Vaadake siit videot, kuidas makset tasuda.

Palun sisestage teekasutustasu tasumiseks vajalikud andmed.


Registreerimismärk

Sisestage veoauto registreerimismärk selliselt nagu see on sõiduki registreerimistunnistusel. Sisestada ei ole võimalik spetsiaalseid tähemärke. Palun asendage sellised tähed Ö või Ø O-ga, tähed Ä või Å A-ga jne. Sisestada ei ole võimalik tühikuid, sidekriipse ega spetsiaalseid tähemärke. Sõiduki registreerimismärk tuleb sisestada ladina tähestiku järgi, nt vene sõidukitel koos regiooni kahekohalise tähisega.


Täismass

Sisestage veoauto ja selle haagise täismasside summa. Näide:

  1. Kasutades veoautot ja haagist, on täismass veoauto ja haagise täismasside summa.
  2. Kasutades ainult veoautot, on täismassiks veoauto täismass.


Heitgaasiklass

Teekasutustasu arvutamisel lähtutakse liiklusregistri andmetest. Kui liiklusregistris puuduvad andmed, siis lähtutakse teekasutustasu määra arvutamisel teekasutustasu tasuja esitatud andmetest. Sellisel juhul peab juht teel tõendama teekasutustasu määra aluseks olevaid andmeid registreerimistunnistusega või valmistaja, tema ametliku esindaja või sissetooja väljastatud andmetega.

Kui veoauto heitgaasiklassi ei ole võimalik kindlaks teha, arvestatakse teekasutustasu vastavalt veoauto heitgaasiklassile EURO 0.


Telgede arv

Sisestage veoauto telgede arv või veoauto ja haagise telgede arvu summa.

Sõiduk
Info
Kas olete kindel, et soovite pileti lisada ostukorvi?
Leitud ebakõla
Ostukorvi on vahepeal muudetud. Jätkamiseks lae leht uuesti!
Kinnitus
Olete kindel, et soovite tellimusest loobuda?
Kas olete kindel, et soovite kõik kirjed ostukorvist eemaldada?
Olete kindel, et soovite kirje ostukorvist eemaldada?