Päring ebaõnnestus
Palun kontrollige võrguühendust ja jätkamiseks laadige leht uuesti.
Sessioon hakkab aeguma

Sessioon aegub sekundi pärast. Aktiivsena püsimiseks liiguta kursorit.

Kontroll

Info

Siin saab kontrollida, kas sõiduki eest on teekasutustasu tasutud. Selleks tuleb sisestada riik, kus sõiduk on registreeritud, ning sõiduki registreerimismärk.

Kontrolli tulemusena saab teada:

  • kas sõiduki teekasutustasu on hetkel tasutud;
  • milliste tuleviku ajavahemike kohta on sõiduki teekasutustasu veel tasutud.

Lisaks saab infot ka tariifi mõjutavate andmete kohta (täismass, heitgaasiklass, telgede arv). Kuvatakse samad andmed, mis esitati sõiduki eest tasumisel. Kontroll ei anna infot mineviku tasumiste kohta.